CHỈNH SỬA GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN GÒ VẤP

1. ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN GÒ VẤP

KÈ SÔNG CÁI CÁ Ở GÒ VẤP

Sông Cái Cá đoạn từ cầu Cái cá đến Cầu Lộ, rồi chảy dọc đến Cầu Vồng ( hay Vòng?) đang được tiến hàng kè phía nội ô.

Trước 1975, dọc theo sông Cái Cá là đường Quận Nghĩa, giờ không rõ tên gì?!. Hồi xưa, nó chỉ là đương đất, nhỏ. Sau nầy được láng bê tông . Hôm nay rảnh, lại vừa có “thẻ xanh” nên tôi bắt chước bạn Nguyễn Hoàng Trung, làm vài bức ảnh để thấy sự (sắp) đổi thay của nó sau mấy chục năm!

Đường bắt đầu từ chân Cầu Lộ (phía Lê Thái Tổ) và kết thúc tại chân cầu Tân Hữu. Người ta đã giải toả toàn bộ các nhà dọc bờ sông, “cắt” các nhà phía bờ để mở rộng lộ giới.

————–

PS: 1) Ngứa chưn sau 2 tháng bó gối!

2) Mỗi ảnh đều có chú thích

NHẮN ZALO TẠI ĐÂY. THANKS

error: Content is protected !!